Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 07:22:09

Vill du delta i ACER:s konsumentundersökning?

ACER* genomför just nu en undersökning bland europeiska konsumenter med frågor om elanvändning och hur konsumenterna värdera varan el och kostnaderna för elavbrott. Syftet med undersökningen är att ge ACER ett underlag som gör att organisationen kan fatta välgrundade beslut om den framtida utvecklingen av elsystemet.

Undersökningen är på engelska och tar 7-8 minuter att svara på. Det är Cambridge Economic Policy Associates som genomför undersökningen på uppdrag av ACER.

I undersökningen får den som svarar uppskatta hur viktigt de tycker det är med el i vardagen, för att utföra arbete och för att ägna sig åt fritidsaktiviteter.

Syftet med undersökningen är att ge ACER ett underlag som gör att organisationen kan fatta välgrundade beslut om den framtida utvecklingen av elsystemet.

Det går inte längre att delta i denna undersökning.

Fotnot: *ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är ett samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter