Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 04:59:05

Skriftligt samråd om artikel 156.11 i EU-förordningen SO

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fått förslag från Svenska kraftnät på metod för kostnadsnyttoanalys om tillhandahållande av frekvenshållningsreserver enligt EU-förordningen SO. Till och med den 4 april har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Den 14 september 2017 trädde EU-förordningen 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i kraft. Förordningen handlar om drift av stamnätet och reglerna bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

I förordningen SO anges krav på att transmissionsnätsföretagen ska ta fram förslag till metoder och villkor (se artikel 6 i förordningen). Dessa ska lämnas till Ei för beslut.

Nu har Ei fått in förslag från Svenska kraftnät om metod för kostnadsnyttoanalys om tillhandahållande av frekvenshållningsreserver enligt SO artikel 156(11). Ei publicerar därför Svenska kraftnäts förslag. Förslaget är skrivet på engelska.

Vilka berörs?

De aktörer som främst berörs av förordningen är systemansvariga för överföringssystem, systemansvariga för distributionssystem och betydande nätanvändare som större kraftproduktionsmoduler och förbrukningsanläggningar. Men även andra aktörer, som de som tillhandahåller efterfrågeflexibilitet direkt till stamnätet, berörs.

Efter att förslagen har kommit in har Ei 6 månader på sig att fatta beslut (se artikel 7 i förordningen). Beslutet tas fram i samarbete med de andra tillsynsmyndigheterna i Norden och i synkronområdet i kontinentala Europa. Vi beräknar att fatta beslut i september 2018.

Lämna synpunkter senast 4 april

Ei har samråd om detta förslag. Samrådet är öppet till och med den 4 april 2018. Skriftliga synpunkter skickas till Ei:s registratur och ska märkas med Ei:s ärendenummer 2017- 102929.

Läs mer om detta ärende här.

Kontaktuppgifter
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter