Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:37:25

ENTSO-E bjuder in till offentligt samråd

Nu har intressenter möjlighet att lämna synpunkter enligt EU-kommissionens förordning SO. Det är organisationen ENTSO-E* som bjuder in till skriftligt samråd om kontrollblock för lastfrekvensreglering i det nordiska synkronområdet.

I enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) bjuder ENTSO-E in till offentligt samråd om gemensamt förslag om fastställande av kontrollblock för lastfrekvensreglering i det nordiska synkronområdet (på engelska är benämningen "determination of LFC blocks in the Nordic synchronous area").

Samrådet gäller artikeln 141.2 i förordningen.

Dokumenten om förslaget finns längst ner på ENTSO-E:s webbsida om det offentliga samrådet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter fram till den 9 april 2018.

Mer information om SO (kommissionsriktlinje för drift av stamnätet) finns på Energimarknadsinspektionens (Ei:s) webbplats.

Fotnot: *ENTSO-E är en samarbetsorganisation för europeiska systemansvariga företag för el. Förkortningen står för European Network of Transmission System Operators for Electricity.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter