Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 07:42:45

Proposition om att Ei ska få meddela föreskrifter gällande EU-förordningar för el

Regeringen föreslår i en ny proposition en ändring i ellagen som innebär att Energimarknadsinspektionen (Ei) ska få meddela föreskrifter som kompletterar några av EU:s förordningar (så kallade nätkoder) för el.

I propositionen föreslås att Ei ska få meddela föreskrifter enligt tre EU-förordningar som handlar om anslutning till elnätet. Förordningarna innehåller regler om anslutning av generatorer (RfG), anslutning av elförbrukare (DCC) samt nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler (HVDC).

Regeringen föreslår även att Ei ska får ta fram föreskrifter enligt en EU-förordning om riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO).

Ändringen i ellagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Bakgrund

Med 2016 års regleringsbrev fick Ei i uppdrag att titta på om det finns behov av kompletterande nationell lagstiftning i samband med att de kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter som EU-kommissionen antagit träder i kraft.

I december 2016 redovisade Ei uppdraget i rapporten Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el – översyn av ansvarsfördelning och behov av kompletterande nationell lagstiftning.

Propositionen finns att läsa i sin helhet på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter