Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:50:09

Ny rapport från CEER om elnätsreglering

I februari publicerade CEER* rekommendationer avseende elnätreglering på regional och lokal nivå med fokus på incitament.

Energimarknaden utvecklas och därmed uppstår behov av nya lösningar. Med det som utgångspunkt har CEER tagit fram ett antal rekommendationer avseende incitament i elnätsreglering.

Rekommendationerna är framtagna efter ett offentligt samråd med berörda aktörer och synpunkter som kom fram under den workshop som CEER arrangerade i april 2017.

Rapporten lägger fokus på fyra aspekter:

  • ändrade förutsättningar för regleringen
  • balansering av incitament
  • innovation
  • hur systemet kan utnyttjas så optimalt som möjligt.

Rapporten finns att läsa på CEER:s webbplats.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter