Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:48:03

Ei:s generaldirektör talar på internationell energikonferens

Den 22 mars är Energimarknadsinspektionens (Ei:s) generaldirektör inbjuden som talare på World Forum on Energy Regulation, en energikonferens med deltagare från hela världen.

The World Forum on Energy Regulation är en internationell energikonferens som hålls vart tredje år. Denna gång är Mexiko värdland och Ei har bjudits in för att tala under rubriken Serving and protecting low income energy consumers.

— Tillsammans med talare från Australien, Tyskland och Namibia kommer jag att vara med i en diskussion om hur man kan stärka konsumenternas situation på energimarknaden. Ämnen som kommer att diskuteras är bland annat hur man genom reglering och lagar kan säkerställa att alla konsumenter, oavsett ekonomisk situation, har tillgång till el eller gas, att leveranssäkerheten är god och att priserna inte är för höga, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

Anne Vadasz Nilsson är förutom generaldirektör för Ei även en av fem vicepresidenter i CEER* (en samarbetsorganisation bestående av tillsynsmyndigheter inom energi i Europa). Av den anledningen har hon ombetts att även lyfta det europeiska perspektivet.

— Jag kommer att prata ur ett europiskt perspektiv, eftersom konsumentfrågorna står högt på agendan för CEER, men jag kommer samtidigt att ge svenska exempel och lyfta fram vikten av en väl fungerande marknad där konsumenterna ges möjlighet att vara aktiva och själva välja elhandlare och elavtal.

Samtal med andra tillsynsmyndigheter för energi

Förutom det öppna seminariet kommer Ei:s generaldirektör även att delta på ett antal runda-bords-diskussioner som är särskilt anordnade för representanter från tillsyns- och reglermyndigheter från olika delar av världen. Ämnet för dessa är dels jämställdhet med fokus på hur det är att vara kvinnlig myndighetsperson i en mansdominerad bransch, dels skärningspunkten mellan tillsynsmyndigheter och domstolar.

Konferensen pågår 20 – 23 mars med ett gediget program. Förutom att dela med sig av egna erfarenheter är konferensen ett tillfälle att inhämta kunskap.

— Många frågor och utmaningar som vi har i Sverige och Europa delar vi med övriga världen och det blir intressant att lyssna på frågor om exempelvis digitalisering, klimat och innovativ teknik, säger Anne Vadasz Nilsson.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter