Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:20:05

Dags för elnätsföretagen att rapportera avbrottsdata

Det är drygt en månad kvar för elnätsföretagen att rapportera in avbrottsdata för 2017 till Energimarknadsinspektionen (Ei). Sista dagen för inrapportering är den 31 mars.

Varje år är elnätsföretagen skyldiga att rapportera in till Ei hur många avbrott de haft under året. Ei behöver uppgifterna för att kunna bedöma leveranssäkerheten i elnäten och i beräkningen av elnätsföretagens intäktsramar. Den data som rapporteras in innehåller till exempel uppgifter på kundnivå om antal avbrott, total avbrottslängd, överförd energi med mera. Statistiken sammanställs sedan i den årligen återkommande rapporten "Leveranssäkerhet i Sveriges elnät".

Den 16 februari skickade Ei ut startbrev till 181 elnätsföretag och företagen har nu fram till den 31 mars på sig att rapportera in uppgifterna.

Viktigt att rapportera in i tid

I vår kommer Ei att genomföra underhåll och uppdateringar av IT-systemen. Bland annat kommer e-tjänsten KENT att tillfälligt tas ur drift mellan den 6 april till den 10 april.

– Systemuppdateringarna som genomförs i vår gör att vi önskar att alla har rapporterat in sina uppgifter i tid och att uppgifterna är så korrekta som möjligt, säger Thomas Westergaard, analytiker/ingenjör på Ei.

Om man har frågor kring avbrottsrapporteringen finns det en särskild e-postadress som elnätsföretagen kan skicka frågor till (se längre ner på sidan).

Kontaktuppgifter
Elavbrott

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter