Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:25:10

Det här ska NordREG fokusera på under 2018

Nu har NordREG* publicerat sitt arbetsprogram för 2018. Implementering av ny EU-lagstiftning, studie om den nordiska slutkundsmarknaden och fördjupat strategiskt arbete är några av de punkter som står på agendan under det kommande året.

NordREG är en samarbetsorganisation som består av de nordiska tillsynsmyndigheterna för el. Energimarknadsinspektionen är den svenska representanten. NordREG arbetar med frågor som rör de nordiska och europeiska energimarknaderna och i dagsläget finns en rad arbetsgrupper med representanter från de olika myndigheterna som fokuserar på frågor som är viktiga för de nordiska länderna såväl inom slutkundsmarknaden som grossistmarknaden.

I arbetsprogrammet som nyligen publicerades finns beskrivet vad NordREG kommer att fokusera på under det kommande året.

Bland annat kommer NordREG att fortsätta arbetet med implementeringen av det nya EU-regelverket i form av kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter. För att hantera beslut som kräver samordning i Norden har även ett gemensamt beslutsfattarforum bildats (Energy Regulators Regional Forum, ERRF).

En stor del av NordREG:s arbete handlar om att arbeta för en harmoniserad slutkundsmarknad för el i de nordiska länderna. Under året kommer bland annat en stor nordisk kundundersökning att genomföras. Syftet är bland annat att få förståelse för hur kunderna upplever valet av elavtal.

Under 2018 kommer det strategiska arbetet inom Norden att fördjupas genom att en särskild strategigrupp bildas med representanter från vart och ett av de nordiska länderna.

Läs mer om NordREG:s aktiviteter i Work Program 2018 som finns publicerat på NordREG:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *NordREG, Nordic Energy Regulators, är ett samarbete mellan de nordiska tillsynsmyndigheterna för energi.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter