Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:31:45

Efter domstolsprocesserna: höjda intäktsramar för elnätsföretagen

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat de första besluten i de så kallade återförvisningsärendena. Det vill säga de nya besluten för elnätsföretagens intäktramar för perioden 2016–2019 efter att företagen fick rätt i domstol.

Under de senaste åren har rättsprocesser pågått om hur höga avgifter elnätsföretagen får ta ut av sina kunder.

I slutet av 2017 stod det klart att Ei inte fick prövningstillstånd i kammarrätten och förvaltningsrättens dom angående intäktsramarna för 2016-2019 står därför fast. Det innebär att den så kallade kalkylräntan är fastställd till 5,85 procent och Ei ska nu räkna om intäktsramarna för de företag som fick rätt i domstol och för de företag som ansöker om följdändring enligt den så kallade 5:15-regeln.

Detta innebär att elnätsföretagen nu får en höjd intäktram och därmed möjlighet att ta ut cirka åtta miljarder kronor mer av kunderna under denna period, jämfört med den intäktsram som Ei tidigare beslutat om förutsatt att samtliga elnätsföretag ansöker om följdändring.

De första besluten fattades i förra veckan och under våren kommer nya beslut för intäktsramar att fattas löpande.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter