Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:50:54

Inte tillåtet att ta ut avgift vid byte av elhandelsföretag

En kund ska kunna byta elhandlare utan kostnad och elhandlare får därför inte ta ut någon administrativ avgift för att genomföra ett byte. Det framgår av ett beslut från Energimarknadsinspektionen (Ei).

Enligt ellagen ska ett byte av elhandlare genomföras utan särskild kostnad för konsumenten. En elhandlare får inte ta ut en avgift för att påbörja ett elhandelsavtal, även om avgiften täcker en administrativ kostnad hos företaget.

Vid en granskning utifrån bestämmelsen i ellagen har Ei konstaterat att Storuman Energi tar ut en administrativ avgift i de fall företaget hjälper nya kunder att ta fram uppgifter om anläggning, uttagspunkt och möjligt startdatum för det nya avtalet.

Ei betraktar detta som en avgift för att genomföra bytet, vilket inte är tillåtet. Ei förelägger därför Storuman Energi att sluta ta ut en administrativ avgift vid övertagande av elleveranser.

Enligt ellagen är det inte heller tillåtet att ta ut en fakturaavgift. I företagets information kan det uppfattas som att kunden behöver teckna en tilläggstjänst (Plus-service) för att få kostnadsfria pappersfakturor. Företaget föreläggs därför att ändra i informationen så att det framgår tydligt att kunden kan få sina fakturor i pappersform, även utan tilläggstjänsten Plus-service.

Från beslutet togs har företaget sju veckor på sig att åtgärda bristerna. Föreläggandet är förenat med ett vite på sammanlagt 80 000 kronor för varje påbörjad månad som beslutet inte följs.

Uppföljning/Avskrivning

Företaget har skickat in underlag till Ei som visar att det har åtgärdat de påtalade bristerna.

Ei avskrev därför ärendet den 29 mars 2018.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter