Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:33:12

Det här ska CEER arbeta med under 2018

Nu har CEER* publicerat sitt arbetsprogram för 2018. Programmet beskriver vad organisationen ska prioritera under året.

CEER är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter för energi inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

CEER deltar bland annat aktivt i utformningen av regelverken för energi i Europa, sprider kunskap mellan tillsynsmyndigheterna och stöttar oberoende tillsynsmyndigheter utanför Europa. En stor del av arbetet syftar till att uppnå en väl fungerande slutkundsmarknad i Europa och frågan om konsumenter och konsumenternas ställning på energimarknaden är därför viktig.

I fokus 2018

I slutet av januari publicerade organisationen sitt arbetsprogram för 2018. Ett prioriterat område är att utveckla energimarknaderna genom att fördjupa samarbetet och dialogen både mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna, men även med tillsynsmyndigheter för energi utanför Europa.

I programmet nämns arbetet med att utveckla energimarknaderna utifrån EU-kommissionens lagförslag Ren energi för alla i Europa och följa upp det arbete som påbörjades under 2017, då CEER tillsammans med ACER** publicerade ett antal ståndpunktsdokument (White Paper).

Konsumenter och slutkundsmarknad kommer att vara fortsatt högt prioriterat och CEER ska fortsätta att fokusera på konsumenternas rättigheter, till exempel rätt att välja elhandlare och rätten att få el levererad. IT-säkerhet kopplat till insamlade kunduppgifter är också en fråga som kommer att ha hög prioritet, liksom frågan om ökad flexibilitet i elnäten.

Liksom tidigare år kommer CEER tillsammans med ACER att publicera Market Monitoring Report som är en statusrapport över den europeiska energimarknaden.

Ei:s roll

Energimarknadsinspektionens (Ei) är en av medlemmarna i CEER och Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson är med i styrelsen som en av fem vicepresidenter. Anne Vadasz Nilsson är även ordförande i den arbetsgrupp som arbetar med konsument- och slutkundsmarknadsfrågor.

CEER:s arbetsprogram för 2018. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fotnot: *CEER – Council of European Energy Regulators är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).
**ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är ett samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter