Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-14 02:27:29

Nytt datum för den gemensamma intradagsmarknaden

I veckan meddelade Svenska kraftnät om nytt datum för införandet av en gemensam plattform för intradagsmarknaden.

En viktig del i genomförandet av en inre marknad för el inom EU är införandet av en gemensam plattform för intradagsmarknaden. Svenska kraftnät meddelade i veckan att de tillsammans med andra systemansvariga stamnätsoperatörer och nominerade elbörser i Europa beslutat att skjuta upp det första leveransdygnet för den gemensamma plattformen för intradagshandel och underliggande lokala handelsplattformar till den 13 juni 2018. Enligt tidplanen ska handeln för den 13 juni öppna den 12 juni 2018.

Ei:s arbete

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under förra året beslutat i flera ärenden som har betydelse för den gemensamma intradagsmarknaden. Arbete pågår också för närvarande.

Mer information om Ei:s arbete med metoder och villkor för intradagsmarknaden.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter