Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 22:02:09

Elhandlare ska betala vite

Kammarrätten meddelar inte elhandlaren Stockholms Elbolag prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom, att Stockholms Elbolag ska betala 180 000 kronor i vite till staten, står därför fast. (Uppdaterad version 2018-02-01 17.10)

Det var i december 2016 som Ei:s granskning efter bland annat klagomål från konsumenter visade att Stockholms Elbolag inte informerat konsumenterna om bland annat uppsägningstid, bindningstid, hur priset räknas ut och vad som händer när avtalet löper ut. Det finns en skyldighet för elhandlaren att lämna denna information innan elhandelsavtalet ingås och det är viktigt för att konsumenten ska kunna förstå avtalet och jämföra det med andra alternativ som finns hos konkurrerande elhandlare. Med anledning av bristerna som granskningen då visade så beslutade Ei att vid vite förelägga företaget att korrigera den felaktiga informationen.

Då Stockholms Elbolag inte fullständigt följde Ei:s föreläggande så ansökte Ei till förvaltningsrätten för att få vitet utdömt. Då förvaltningsrätten gick på Ei:s linje så överklagade Stockholms Elbolag till kammarrätten. Nu har kammarrätten beslutat att inte lämna något prövningstillstånd i frågan vilket innebär att förvaltningsrättens dom står fast och Stockholms Elbolag ska betala 180 000 kronor i vite till staten.

Bristerna är åtgärdade

När det gäller de brister som konstaterades i granskningen så har Stockholms Elbolag nu korrigerat de brister i informationen som gällde de fasta avtalen. När det gäller rörliga avtal så har företaget meddelat Ei att de inte längre erbjuder sina kunder sådana avtal.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter