Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 17:34:54

Ei ska sammanfatta de nya EU-förordningarna för el och gas

I Energimarknadsinspektionens (Ei:s) regleringsbrev för 2018 har Ei fått i uppdrag att på ett enkelt sätt sammanfatta hur de nya EU-förordningarna (regler i form av nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer) för el och naturgas kommer att påverka den svenska elmarknaden.

Ei kommer att arbeta med uppdraget under första halvåret 2018 för att därefter lämna in en redovisning till regeringen i slutet av juni.

— På Ei har vi arbetat med de nya EU-förordningarna på olika sätt de senaste åren och det finns mycket information, men den är inte alltid så lätt att ta till sig. Uppdraget innebär att vi ska sammanfatta och förklara regelverket och även ge en bild av vilka konsekvenser de nya reglerna får för aktörer på den svenska elmarknaden, säger Lena Jaakonantti, analytiker på Ei och projektledare för regeringsuppdraget.

Inom naturgasområdet ska Ei inom uppdraget också redovisa de åtgärder som gjorts och som planeras för att uppfylla de nya krav som följer av förordningarna.

Regeringsuppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 29 juni 2018.

Mer om uppdraget i Ei:s regleringsbrev för 2018. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om nätföreskrifter och kommissionsriktlinjer för el och gas.

Kontaktuppgifter
Lena Jaakonantti
Analytiker/ingenjör

016 -16 27 74

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter