Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 06:28:56

Schablonmetoden för anslutningar till elnätet uppdateras

En kund (privatperson eller företag) som vill ansluta en anläggning till elnätet för första gången får betala en avgift till elnätsföretaget. Om kunden anser att den avgift som elnätsföretaget debiterar är för hög, finns möjlighet att få sin sak prövad av Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei har under flera år använt en schablonmetod för att pröva om avgiften är skälig. Schablonmetoden är några år gammal och kommer därför att uppdateras under 2018.

Med hjälp av schablonmetoden räknar Ei ut vad som är en skälig avgift för att ansluta exempelvis en villa eller en anläggning till elnätet. Enkelt beskrivet räknas avgiften ut utifrån en grundavgift, därefter tillkommer en kostnad per meter beroende på hur långt det är till anslutningspunkten.

Nytt underlag men samma metod

De priser och den data som schablonmetoden bygger på är från 2006 och 2008, vilket gör att det nu är dags att uppdatera de ekonomiska delarna i metoden.

— Under hösten begärde vi in nya uppgifter från elnätsföretagen. Bland annat frågade vi om vilka kostnader de har för olika typer av anslutningar, hur ofta en anslutningskostnad delas mellan flera användare och hur långt det är mellan den anslutna anläggningen och anslutningspunkten i elnätet, säger Jerker Sidén, analytiker på Ei.

Alla uppgifter som Ei fått in från företagen ska nu analyseras för att sedan ligga till grund för en uppdatering av de ekonomiska delarna av schablonmetoden.

Ei:s schablonmetod för prövning av anslutningsavgifter var under 2017 uppe för prövning i Förvaltningsrätten i Linköping. Domstolen slog då fast att metoden i huvudsak var ändamålsenlig. Några större förändringar i själva metoden planeras därför inte, däremot kommer priser och avståndstabeller att uppdateras.

— Det finns ännu inget exakt datum för när arbetet är klart, men tanken är att den ska finnas på plats och kunna tillämpas innan halvårsskiftet, säger Jerker Sidén.

Kontaktuppgifter
Jerker Sidén
Analytiker/ekonom

016-16 27 66

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter