Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 05:58:28

Tydligare information till företag som söker tillstånd vid byggnation av kraftledning

Under 2017 har Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetat målmedvetet för att korta handläggningstiderna vad gäller koncessionsärenden. En del i arbetet har varit att förbättra informationen till företag som söker tillstånd hos myndigheten. I dagarna publicerades därför ny och omarbetad information om koncessioner på ei.se.

– Ett av Ei:s mål förra året var att förkorta handläggningstiderna vad gäller koncessionsärenden, berättar avdelningschef Anna Elvkull. Vi har jobbat med frågan på flera plan genom att anställa fler jurister och införa ett nytt arbetssätt, men vi såg också att utvecklingen av informationen på webben var central för att lyckas. Många tillståndsansökningar försenas av de inte är kompletta när de kommer in till oss och därför ville vi göra det enklare att göra rätt från början.

Ett arbete med utifrån och inperspektiv

Inför omarbetningen av informationen på ei.se hade avdelningen för Tillstånd och prövning, ATP, dialog med nätföretagen, främst med dem som hade många ansökningar hos Ei.

– Vi har lyssnat på företagens önskemål och fått bra vägledning i arbetet med de nya webbsidorna, berättar enhetschef Jeanette Asp. Vi har gjort om strukturen på de sidor som handlar om tillstånd och prövning, utvecklat innehållet, bland annat om miljökonsekvensbeskrivningen, skyddsåtgärder och alternativredovisning, och har försökt vara tydligare i texterna. Nu finns också bättre information om vem som hanterar olika frågor på Ei och hur vi handlägger ärenden, allt för att underlätta kontakten.

En annan nyhet är att det nu finns en minneslista med saker som ska finnas med i ansökan.

– Vi hoppas att den, tillsammans med vår nya struktur och information, ska vara till hjälp i arbetet med att sätta ihop en koncessionsansökan, säger Jeanette.

Ei:s sidor om nätkoncession.

Vi vill gärna veta vad du tycker
Om det är något du saknar, undrar över eller har synpunkter på, kontakta oss gärna!

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter