Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:13:17

Rapport om efterfrågeflexibilitet i engelsk version

I december 2016 lämnade Energimarknadsinspektionen (Ei) rapporten Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet till regeringen. Nu finns rapporten i en förkortad engelsk version.

— Efterfrågeflexibilitet är en stor och viktig fråga inte bara i Sverige utan även i övriga Europa. Nu har vi möjlighet att dela med oss till våra europiska kollegor av det arbete och de förslag som togs fram i samband med regeringsuppdraget, säger Kristina Östman, analytiker på Ei.

Rapporten har inte översatts i sin helhet utan har förkortats och anpassats efter en internationell läsekrets. I den engelska versionen har vissa avsnitt och detaljerade beskrivningar tagits bort, medan några förklaringar gällande den svenska elmarknaden har lagts till.

Ta del av rapporten Measures to increase demand side flexibility in Swedish electricity system - Abbreviated version Pdf, 1.3 MB..

Ta del av rapporten i sin helhet på svenska Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet Pdf, 3 MB..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter