Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:21:04

2018 är Ei ordförande i NordREG

Under 2018 är Energimarknadsinspektionen (Ei) ordförande i samarbetsorganisationen NordREG. I och med årsskiftet tog Ei över ordförandeskapet från Norge som varit ordförandeland under 2017.

NordREG är en samarbetsorganisation som består av de nordiska tillsynsmyndigheterna för el. Energimarknadsinspektionen är den svenska representanten.

NordREG arbetar med frågor som rör de nordiska och europeiska energimarknaderna och i dagsläget finns en rad arbetsgrupper från de olika myndigheterna som fokuserar på frågor som är viktiga för de nordiska länderna såväl inom slutkundsmarknaden som grossistmarknaden.

I styrelsen för NordREG ingår generaldirektörerna för de nordiska ländernas tillsynsmyndigheter inom energiområdet. I år tar Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson över ordförandeklubban. Under 2018 planeras fyra styrelsemöten som kommer att hållas i Stockholm. För samordningen detta år står Karin Tvingsjö, expert på Ei.

— Inom NordREG kommer vi att fortsätta att jobba på den inslagna vägen för en harmoniserad energimarknad i Europa och de arbetsgrupper som redan finns kommer att fortsätta sitt arbete. Nytt för i år är att vi även kommer att bilda en strategigrupp för att fördjupa det strategiska arbetet, säger Karin Tvingsjö.

I höstas valdes Ei:s generaldirektör även in som en av fem vicepresidenter i styrelsen för CEER som är en organisation för självständiga nationella tillsynsmyndigheter för energi inom Europeiska unionen och EEA (European Economic Area).

— Det gör det möjligt att på ett ännu bättre sätt lyfta de nordiska frågorna i CEER och tala med en enad nordisk röst, säger Karin Tvingsjö.

Mer om NordREG finns att läsa på NordREG:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter