Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-05-24 20:58:21

Föreskrifter - fjärrvärme

Här hittar du alla Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter inom området fjärrvärme.

De föreskrifer och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras i nummerordning (EIFS) med senast överst.

Föreskrifter fjärrvärme

Publiceringsår

Föreskrift

EIFS 2014:2

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av levererad värmeenergi (fjärrvärme) EIFS 2014:2

EIFS 2010:1

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet EIFS 2010:1

EIFS 2009:3

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten EIFS 2009:3

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL