Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:37:06

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag att rapportera risk- och sårbarhetsanalys och åtgärdsplan

Den 31 juli är sista dag för elnätsföretagen att rapportera in risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner till Ei.

Fler kalenderhändelser

  • -
  • -
  • -