Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:54:25

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag att rapportera omdirigering

Enligt EU-regler ska elnätsföretag som använder sig av omdirigering rapportera in det Ei varje år. Rapporter för 2023 ska lämnas in till Ei senast den 30 september 2024.

Fler kalenderhändelser

  • -
  • -
  • -