Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-13 03:03:57

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag att rapportera uppgifter inför omprövning intäktsram 2020-2023

Senast den 14 april 2024 ska alla elnätsföretag rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) inför omprövning av intäktsram efter perioden 2020–2023.

Fler kalenderhändelser

  • -
  • -
  • -