Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-10 15:07:24

Remiss

Sista dag för synpunkter på föreskrift om information som elhandelsföretag ska ge till sina kunder

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram förslag på nya föreskrifter och allmänna råd riktade till elhandelsföretag. Föreskrifterna beskriver vilken information som elhandelsföretag ska ge till sina kunder.

Till och med den 8 december finns möjlighet att lämna synpunkter på de föreslagna föreskrifterna.

Till remissen och till information om hur du lämnar synpunkter.

Fler kalenderhändelser

  • -
  • -
  • -