Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-10 10:58:35

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag för elnätsföretag att rapportera in uppgifter

Den 8 december 2023 är sista dag för elnätsföretagen att rapportera in de uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) som ska ligga till grund för beslut om intäktsramar 2024–2027.

Fler kalenderhändelser

  • -
  • -
  • -