Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-10 14:27:02

Digitalt möte

Digitalt

Information om föreskrifter leveranskvalitet

Den 13 december bjuder Energimarknadsinspektionen (Ei) in till ett digitalt informationsmöte om de nya föreskrifterna för leveranskvalitet. För att göra det enklare för företagen är Ei även på väg att ta fram en vägledning kopplad till föreskrifterna. På mötet får du gärna komma med input till vägledningen.

Fler kalenderhändelser

  • -
  • -
  • -