Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-11 01:47:12

Digitalt seminarium

Digitalt lunchseminarium om efterfrågeflexibilitet hos hushåll

Vad kan vi göra för att fler hushåll ska vilja och kunna bli flexibla i sin elanvändning? Den 9 juni presenteras en ny studie i ämnet på ett digitalt lunchseminarium arrangerat av EFFEKT-dialogen*.

Fler kalenderhändelser