Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-26 17:53:51

Enkät

Sista svarsdag enkät hinder för efterfrågeflexibilitet

Fram till den 31 mars kan elhandlare, energitjänsteföretag och andra marknadsaktörer som vill erbjuda tjänster för efterfrågeflexibilitet svara på en frivillig enkät. Senast samma datum ska även de elnätsföretag som valts ut för tillsyn svara på den obligatoriska enkäten.

Fler kalenderhändelser