Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-26 18:04:09

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag för gasnätsföretag att rapportera in uppgifter

Senast den 31 mars ska naturgasföretag rapportera in uppgifter till Ei inför avstämning av företagens intäktsramar 2019-2022.

Fler kalenderhändelser