Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-26 18:26:42

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag att rapportera uppgifter för intäktsramar 2024-2027

Den 20 april är sista dag för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter till Ei inför beslut om företagens intäktsramar 2024-2027.

Fler kalenderhändelser