Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-30 09:48:38

Digitalt samråd

Sista dag för synpunkter på incitament

Ei kommer i höst att fatta beslut om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027. Som ett led i det ser Ei över hur incitamenten för kvalitet och effektivt nätutnyttjande ska beräknas. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Ei:s förslag på ändringar av de befintliga incitamenten. Synpunkter kan lämnas till och med den 9 februari.

Här kan du läsa om hur du lämnar synpunkter.

Fler kalenderhändelser