Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-30 09:00:47

Samråd

Sista svarsdag för samråd

Fram till 16 februari finns möjlighet att lämna synpunkter på Svenska kraftnäts omarbetade förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter.

Fler kalenderhändelser