Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-01 14:42:03

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag att rapportera RSA och ÅP

31 juli är sista dag för elnätsföretag att rapportera in uppgifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplan (RSA och ÅP) till Ei.

Fler kalenderhändelser