Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-04 06:36:44

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag att rapportera in drift- och affärsförhållanden

Sista dag för fjärrvärmeföretagen att rapportera in drift- och affärsförhållande till Ei.

Fler kalenderhändelser