Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-07 05:24:26

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag att rapportera in årsrapport

Sista dag för energiföretag att rapportera årsrapporter.

Fler kalenderhändelser