Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-30 09:24:52

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag att rapportera åtgärder enligt övervakningsplan

Den 15 mars är sista dag för elnätsföretag och naturgasföretag att rapportera in uppgifter om åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplan till Ei.

Fler kalenderhändelser