Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-12-03 12:44:45

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag för rapportering avbrottsdata

Den 31 mars är sista dag för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter om elavbrott till Ei.

Fler kalenderhändelser