Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • NordREG Seminar on Wholesale and Transmission Developments

2022-12-03 13:48:38

Digitalt seminarium

NordREG Seminar on Wholesale and Transmission Developments

Den 5 december arrangerar NordREG ett digitalt seminarium som riktar sig till transmissionsnätsföretag, marknadsaktörer samt andra intressenter på energimarknaden.

Ei är, i egenskap av ordförandeland för NordREG 2022, arrangör för seminariet. Mer information om seminariet på NordREG:s webbplats Länk till annan webbplats..

Fler kalenderhändelser