Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Sista datum för intressenter på balansmarknaden att besvara enkät

2022-09-27 19:32:29

Digital enkät

Sista datum för intressenter på balansmarknaden att besvara enkät

Genom en enkät vill Ei följa upp budgivares möjlighet att delta på balansmarknaden. Enkäten är öppen till och med den 27 september.

Ei efterfrågar information om vad avlägsnandet av Svenska kraftnäts krav på kostnadsbaserade bud i frekvenshållningsreserver (FCR) har inneburit för möjligheterna att delta på balansmarknaden utifrån likvärdiga förutsättningar oavsett typ av resurs. Kravet togs bort i januari 2022. Dessutom välkomnas synpunkter avseende övriga åtgärder i genomförandeplanen som Ei ska följa upp.

Resultatet från undersökningen kommer att publiceras i en rapport 1 december 2022.

Till enkäten på en annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Tack för din medverkan!

Bakgrund till uppdraget

I rapporten Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion som Ei lämnade till regeringen 2020 rekommenderades att Svenska kraftnäts krav på kostnadsbaserade bud gällande FCR bör tas bort då detta innebar en form av prisreglering. Svenska kraftnäts krav på kostnadsbaserade bud avseende FCR-N och FCR-D togs bort den 1 januari 2022.

Fler kalenderhändelser