Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Sista dag för synpunkter på föreskrifter för mätning av el

2022-09-27 19:15:19

Digital konsultation

Sista dag för synpunkter på föreskrifter för mätning av el

Nu finns ett förslag på nya föreskrifter för mätning av el. Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till och med den 13 oktober 2022.

Fler kalenderhändelser