Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Sista dag att anmäla till workshop om hinder för efterfrågeflexibilitet

2022-09-27 19:40:27

Workshop

Digital

Sista dag att anmäla till workshop om hinder för efterfrågeflexibilitet

Fram till den 12 oktober kan du anmäla dig till årets digitala workshop om hinder för efterfrågeflexibilitet.

Tillsynen och undersökningen av hinder för efterfrågeflexibilitet har i år skett via en obligatorisk enkät till elnätsföretag, samt en frivillig enkät till elhandlare, energitjänsteföretag och andra marknadsaktörer som vill erbjuda tjänster för efterfrågeflexibilitet.

Resultatet från enkäterna kommer att presenteras på en workshop den 13 oktober 2022. Det blir också en blandning av presentationer från både Ei och externa aktörer, samt ett antal frågor som deltagarna får diskutera och svara på digitalt.

Anmälan till workshop om hinder för efterfrågeflexibilitet

Fler kalenderhändelser