Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-09-27 19:19:44

Workshop

Stockholm + digitalt

Dialogmöte inrapportering smarta elnät

Den 24 november arrangerar Energimarknadsinspektionen (Ei) ett dialogmöte om den inrapportering gällande smarta elnät som elnätsföretagen ska göra till Ei från och med våren 2024.

Fler kalenderhändelser