Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-08-11 14:35:50

Digitalt seminarium

Digitalt

EFFEKT-dialogen seminarium

Digitalt halvdagsseminarium där kommande ramriktlinje för efterfrågeflexibilitet står på agendan, även omdirigering och standardiserade flexibilitetsprodukter kommer att diskuteras. Det sistnämnda med fokus på utmaningar för mindre elnätsföretag.

Halvdagen innehåller en interaktiv del där diskussionen kommer att handla om flexibilitetsmarknader.

Fler kalenderhändelser