Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-07-01 01:15:53

Konsultation

Input och referensgrupp för mätföreskrifter el

Uppdatering av Energimarknadsinspektionens (Ei:s) mätföreskrifter för el pågår.

I höst kommer ett förslag på föreskrifter skickas på remiss. Då finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Men redan nu kan intressenter ge input i arbetet och anmäla intresse för att delta i Ei:s referensgrupp. Dina synpunkter och /eller din anmälan behöver vi ha senast den 15 augusti.

Mer information: Mätföreskrifter för el uppdateras – välkommen att lämna synpunkter

Fler kalenderhändelser