Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Sista svarsdag på remiss om föreskrifter mätning gas

2022-07-01 00:25:38

Digital konsultation

Sista svarsdag på remiss om föreskrifter mätning gas

Till och med den 11 juli 2022 kan intressenter lämna synpunkter på Energimarknadsinspektionens Ei:s förslag på uppdaterade föreskrifter för mätning av gas.

Fler kalenderhändelser