Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-05-26 22:44:15

Rapportera in uppgifter till Ei

Digitalt

Sista dag för rapportering årsrapporter

Den 31 juli är sista dag för energiföretagen (el, naturgas, fjärrvärme) att rapportera in uppgifter om årsrapporter till Ei.

Fler kalenderhändelser