Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag att rapportera nätavgifter

Senast den 31 januari ska elnätsföretagen ha rapporterat in uppgifter om nätavgifter och effekttariffer till Ei.

Fler kalenderhändelser