Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag att rapportera avbrottsdata

Den 31 mars är sista dag för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter om elavbrott till Ei.

Fler kalenderhändelser