Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Digital workshop

Digitalt

Workshop om hinder för efterfrågeflexibilitet

Flexibilitetstjänster blir allt vanligare. Men finns det tekniska krav eller andra hinder som försvårar utvecklingen? Det är ämnet för den digitala workshop som Energimarknadsinspektionen (Ei) arrangerar den 20 oktober.

Fler kalenderhändelser