Bilderna nedan är fria att använda men uppge fotografens namn vid användning. Kontakta gärna Ei:s kommunikationsenhet på 016-16 27 00 eller mejla till registrator@ei.se om du har någon fråga gällande bilderna.

Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör

Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör Ei

Fotograf: Robin Thunholm Happify

Tony Rosten, ställföreträdande generaldirektör och avdelningschef nätreglering

Bild Tony Rosten

Fotograf: Bild 1 - Robin Thunholm, Happify. Bild 2 - Ei

Therése Hindman Persson, chefsekonom och avdelningschef chefsekonomfunktionen

Therese Hindman Persson

Fotograf: Hans Zettervall, Happify

Caroline Törnqvist, avdelningschef avdelningen marknadsövervakning och internationella frågor

Bild Caroline Törnqvist

Fotograf: Robin Thunholm, Happify

Tommy Johansson, avdelningschef avdelningen teknisk analys

Tommy Johansson

Fotograf: Hans Zettervall, Happify

Daniel Norstedt, avdelningschef avdelningen tillstånd och prövning 

Daniel Norstedt

Fotograf: Hans Zettervall, Happify

Göran Morén, chefsjurist och avdelningschef rättssekretariatet

Göran Morén

Fotograf: Hans Zettervall, Happify

Anna Cedemar, administrativ chef och avdelningschef verksamhetsstöd och strategisk samordning

Pressbild EI:s administrativa chef och avdelningschef Anna Cedemar

Fotograf: Emelie Otterbeck

Karin Alvehag, avdelningschef avdelningen konsumenträtt

Karin Alvehag, avdelningschef Konsumenträtt

Fotograf: Emelie Otterbeck