Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-10-01 04:21:51

Tony Rosten

Avdelningschef och ställföreträdande GD

016-16 27 40

registrator@ei.se